Kdo jsem já

Také se sami sebe ptáte kdo skutečně jste, kam směřujete a co od života chcete? Máte někdy skličující pocit, že se sami v sobě nevyznáte a jindy naopak stojíte pevně nohama na zemi s pevnou vírou v sebe sama? Buďte si jisti, že v tom nejste sami. Často se každému člověku může stát, že se vzdaluje od své vlastní identity a umí si odpovědět jen na to, jakou roli zastává. Na mé cestě za odpovědí na otázku "kdo jsem já?" mne provází jóga. Jóga, která představuje jednotu těla a mysli. Jóga, která nastoluje moji vnitřní rovnováhu. Jóga, jež mi dává jistotu a víru v sebe sama.

Kdo jsem tedy já? Jsem jenom člověk, který kráčí svou vlastní cestou do nitra vlastní duše. Jsem jenom člověk, který směřuje k bytostnému žití. Jsem jenom člověk, který touží prožívat svůj život tady a teď. Co takového mi to přináší? Klid, pohodu, svobodu, radost a pravdivost a život v neskrytosti. Přináší mi to odvahu poznávat sebe sama i svět okolo nás. 

Tak jako je jedinečný a neopakovatelný každý člověk, je jedinečná i jeho cesta poznání. Kolik je lidí, tolik je cest. Kolik je lidí se zájmem o jógu, tolik je cest jógy. (Knaislovi, Unijóga). Co takového může přinést jóga Vám? Na tuto otázku najdete odpověď, vydáte-li se na svou cestu za poznáním. Moje pojetí jógy, které Vám mohu předat, má jasnou vizi; naučit Vás milovat ji tak, aby Vás provázela na každičkém kroku. Vždyť je přeci nad slunce jasné, že jóga není jenom tělesné cvičení.

Jaká je moje motivace?

Když se ohlédnu přes rameno, když se podívám zpátky, jógu jsem prvně chápala jako přiměřený a zdravý pohyb, který dělá mému tělu moc dobře. Tehdy jsem si snad ani neuvědomovala, jak moc mne jóga může změnit. Jak může posunout moje vnímání sebe sama a světa okolo. Jak mě může posouvat od nespokojenosti ke spokojenosti, od emoční nestability k nadhledu a odstupu. Dnes vím, že mne jóga učí stát nohama pevně na zemi a zároveň mi dovoluje mít hlavu v oblacích. Jsem si jistá, že praxe jógy mi dává jistotu a odhodlání dělat věci po svém. Můj život není pořád jenom veselý a šťastný. Taky mívám starosti, strach a pocit, že je všechno špatně. Ale cesta jógy je dobrodružství, které vyžaduje trpělivost, říkají mí učitelé jógy. Mají-li pravdu, pak jsou možná právě tyto nepříliš šťastné životní momenty důležité, abych se na své cestě neztratila. Kdo ví?