Jóga pro rodiče a děti

Od března 2022 začínáme s novým kurzem, cvičením jógy pro rodiče (prarodiče) a děti.

 

Jednotlivé lekce jsou koncipované jako společné cvičení pro rodiče (prarodiče) a jejich děti. Cílem společného cvičení je seznámit děti s jógou, naučit je uvědomovat si vlastní tělo, vnímat vlastní pocity a svoje prožívání.

Benefitem společného cvičení rodičů (prarodičů) a dětí je podpora vzájemné fyzické, emoční a sociální vazby mezi rodičem (prarodičem) a dítětem, čímž si budují vzájemnou důvěru. Při vzájemném cvičení, kdy dvojice často cvičí v páru, se učí vnímat nejenom sebe, ale i svého jógového partnera. Učí se tedy tomu, aby bylo společné cvičení bezpečné a příjemné pro oba. Děti se učí při společném cvičení principu spolupráce, budují si důvěru v sebe i ve vztahy a získávají zdravé sebevědomí.

Jako důležité vnímám, že při cvičení v páru s rodičem (prarodičem) si děti uvědomují dotek, uvědomují si fyzický kontakt, čímž poznávají svoje vlastní hranice, a to jak tělesné, tak i mentální.

Při cvičení je důležitá vlastní praxe; jen díky ní můžeme vnímat správnější držení těla, rozvoj zdravé sebedůvěry a  koordinace pohybu, lepší spánek, umění relaxovat nebo rozvoj fantazie či úcty k sobě i okolí (cit. ze skript ČADJ).     

Termíny cvičení:

jarní kurz (10 lekcí)

 24. března 2022 až 26. května 2022

čtvrtky od 17.00 do 18.00 hodin 

Dítě ve vzduchu jóga
Děti ve třídě jógy
Návrh bez názvu (9).png

Místo, kde se setkáváme: 

cvičebna fyzioterapie Jany Zavadilové, Dobrovského č. 3, Vyškov​, do cvičebny se dostanete zadním vchodem ze dvora (stojíte-li čelem k budově, pak ji obejdete zprava, bránou do dvora, dále po schodech dolů do suterénu)

Cena kurzu: 1500,- Kč

Forma rezervací:

pouze závazné rezervace uceleného kurzu s platbou kurzovného předem

 

Storno podmínky:

při odhlášení z kurzu činí storno poplatek 50% kurzovného, při odhlášení 7 kalendářních dnů a méně před zahájením činí storno poplatek 100% z ceny kurzu, vždy ale preferuji domluvit se na náhradním termínu, popřípadě za sebe můžete poslat náhradu