top of page

Jóga pro rodiče a děti

Od března 2023 vypisuji další běh oblíbeného kurzu jógy, cvičení jógy pro rodiče (prarodiče) a děti.

Jednotlivé lekce jsou koncipované jako společné cvičení pro rodiče (prarodiče) a jejich děti. Cílem společného cvičení je seznámit děti s jógou, naučit je uvědomovat si vlastní tělo, vnímat vlastní pocity a svoje prožívání.

Benefitem společného cvičení rodičů (prarodičů) a dětí je podpora vzájemné fyzické, emoční a sociální vazby mezi rodičem (prarodičem) a dítětem, čímž si budují vzájemnou důvěru. Při vzájemném cvičení, kdy dvojice často cvičí v páru, se učí vnímat nejenom sebe, ale i svého jógového partnera. Učí se tedy tomu, aby bylo společné cvičení bezpečné a příjemné pro oba. Děti se učí při společném cvičení principu spolupráce, budují si důvěru v sebe i ve vztahy a získávají zdravé sebevědomí.

Jako důležité vnímám, že při cvičení v páru s rodičem (prarodičem) si děti uvědomují dotek, uvědomují si fyzický kontakt, čímž poznávají svoje vlastní hranice, a to jak tělesné, tak i mentální.

Při cvičení je důležitá vlastní praxe; jen díky ní můžeme vnímat správnější držení těla, rozvoj zdravé sebedůvěry a  koordinace pohybu, lepší spánek, umění relaxovat nebo rozvoj fantazie či úcty k sobě i okolí (cit. ze skript ČADJ).   

Termíny cvičení

 

nově otevíraný kurz

od března 2023

čtvrtky od 17 do 18 hodin

Účast na kurzu

Forma rezervací:

pouze závazné rezervace uceleného kurzu s platbou kurzovného předem

Storno podmínky:

při odhlášení z kurzu činí storno poplatek 50% kurzovného, při odhlášení 7 kalendářních dnů a méně před zahájením činí storno poplatek 100%
z ceny kurzu, vždy ale preferuji domluvit se na náhradním termínu, popřípadě za sebe můžete poslat náhradu

bottom of page