top of page
  • Obrázek autoraEva K.

Lekci jógy začínáme relaxací

Jógová relaxace nás uvolní a připraví na samotnou praxi jógy. Je to pár minut, díky kterým můžeme nechat plynout vše, co nás dosud čekalo a rovněž to, co nás ještě čeká.


Současný člověk je přepracovaný, nervózní, vystresovaný. Je v neustálém vypětí, spěchu, poklusu, honí se za povinnostmi. Moderní farmaceutický průmysl modernímu člověku nabízí spásu v pilulkách, které stejně problém neřeší. Nejúčinnějšími léky proti „nemocem“ dnešního člověka jsou kontrolované dýchání a relaxace. Relaxace je nejúčinnějším protilékem na nervozitu a vnitřní napětí. Bez relaxace není jóga skutečnou jógou a není bez ní možný ani vnitřní klid a mír, natož pocit štěstí. Napjaté tělo a napružená mysl nemohou být šťastné, jelikož si v štěstí sami brání.


Nezbývá, než se znova učit vědomě uvolňovat. Příležitost k tomu lze najít na začátku lekce, která je koncipovaná jako 90-ti minutová. Začátek lekce je věnován relaxaci, která je prováděná v lehu na zádech; v pozici zvané šávásana.


Relaxací se učíme vědomému uvolnění svalového napětí v těle, stáváme se pasivním pozorovatelem a svědkem svého dechu, uvolňujeme mysl, myšlenky necháváme plynout, učíme se nacházet svůj vnitřní klid…učíme se hluboké relaxaci…, která nás vhodně připraví jak pro tělesné cvičení jógy, tak i pro vnímání duševní jógy, která cvičení ásan provází ruku v ruce.


(Inspirace z knihy: Lysebeth, A.: Učím se jógu)


bottom of page