top of page
  • Obrázek autoraEva K.

Vítejte v mém světě jógy! Vítejte na blogu "Jóga Vyškov"!


Mám ráda jógu. Ráda jógu cvičím, učím, předávám, sdílím, čtu si o ní a žiji. Tento blog je mojí příležitostí jak Vám povědět o světě mé "Jógy Vyškov". Tento blog je moje blogová prvotina, je to můj experiment. A je to kus mého kreativního Já.

Na tomto blogu s Vámi budu sdílet tipy a inspirace z jógového světa. Budu sem přidávat postřehy, názory i vize. Chci, aby moje příspěvky byly přiměřeně krátké a výstižné, avšak aby byly zajímavé a inspirující. Mějte se mnou tedy trpělivost a nemějte přehnaná očekávání.


Já, učitel jógy


O józe jsem nejprve hodně četla. Pak jsem začala jógu cvičit. Napřed doma, potom na kurzech jógy. A nakonec jsem se chtěla dozvědět víc, no a od té doby se učím jógu učit. Prošla jsem několik škol jógy. Zprvu jsem navštěvovala kurzy pro budoucí instruktory jógy a jógové terapie u Českého svazu jógy, díky nimž jsem začala jógu učit. Následovaly další mnohé rozvojové semináře, workshopy, konference a kurzy, které rozšiřují moje lektorské dovednosti dodnes. Stala jsem se instruktorem klasické integrální jógy, powerjógy, vynijása flow jógy, jógy pro seniory, vitální jógy a lektorem relaxačních a meditačních technik. Přes to všechno jako nejlepší školu jógy vnímám svoji vlastní praxi. Vše, co do mého jógového světa vstupuje skrze vzdělávání, zahrnuji nejenom do své vlastní, ale i své lektorské praxe.


Další etapou mé jógové cesty, tak jak plynula moje lektorská praxe, přestože jsem říkávala, že hormonální jóga není moje parketa, bylo osobní setkání se zakladatelkou hormonální jógové terapie, s paní Dinah Rodrigues. Tato žena věnovala několik desítek let své jógové praxe vytváření holistické a terapeutické metody, hormonální jógové terapii. Právě díky tomuto setkání jsem absolvovala vzdělávání pro certifikované lektorky hormonální jógové terapie pro ženy dle Dinah Rodrigues. Jako její přímá žákyně hormonální jógovou terapii předávám dál všem ženám, které řeší prevenci anebo dysbalanci svého hormonálního systému. S hormonální jógou jsem se jako lektor dostala od jógy určené pro zdravé klienty k jógové terapii, která je ozdravnou jógovou cestou. Jógová terapie je však více než jen léčivá či ozdravná. Je to celostní způsob hledání a přijmutí příčin nerovnováhy.


Mojí poslední instruktorskou zkušeností v józe je jóga s dětmi. Nutno přiznat, že jsem vždycky tvrdila, že děti, já na jóga nejdou dohromady, že děti nejsou moje cílová skupina v józe. Avšak, člověk míní, život mění. Pod Českou asociací dětské jógy jsem absolvovala několik vzdělávacích akcí a jsem tak i zapsanou cvičitelkou dětské jógy. Nejprve to byl kurz jógy pro rodiče a děti, následoval kurz jógy pro mateřské školy, jógové hry pro děti a nakonec metodika dětské jógy. Jóga s dětmi mne baví, jelikož děti jsou v józe zcela jiné než my, dospělí. Jejich energie je jiná a stejně jako se mohu učit od Vás, učím se s pokorou i od děti.


Kam povede má cesta jógy dál?

S jógou kamarádím už dlouho. Myslím si, že i díky ní mám sama k sobě dobrý vztah. Je to můj způsob poznávání sebe sama i světa okolo mne. Díky józe jsem potkala mnoho úžasných lidí, poznala pár dobrých přátel, pochopila spoustu toho, co se ve mně i v lidech okolo mě děje.


Netuším, kam povede má cesta jógy dál a ani po tom nepátrám. Pevně však věřím, že můj život bude mít i nadále smysl. Hm, ale co je to vlastně ten smyslem života?


"Smyslem života je šťastný a užitečný". (Dalajláma)


bottom of page